photos.dbqa.com

Oremus plus

Oremus-03.JPG
Aszu galore at Mad
Oremus-04.JPG
 
Oremus-05.JPG
 
Oremus-06.JPG
 
Oremus-08.JPG
 
Oremus-09.JPG
 
Oremus-10.JPG
 
Oremus-11.JPG
Oremus grape sorting
Oremus-12.JPG
 
Oremus-13.JPG
 
Oremus-14.JPG
 
Oremus-15.JPG
 
Oremus-16.JPG
 
Oremus-17.JPG
 
Oremus-18.JPG
 
Oremus-19.JPG
 
Oremus-20.JPG
Green grapes to press
Oremus-21.JPG
 
Oremus-22.JPG
Grapes for cuvee
Oremus-23.JPG
 
Oremus-24.JPG
 
Oremus-25.JPG
 
Oremus-26.JPG
 
Oremus-27.JPG
 
Oremus-28.JPG
 
Oremus-29.JPG
 
Oremus-30.JPG
 
Oremus-31.JPG
Fermentation in progress
Oremus-32.JPG
 
Oremus-33.JPG
 
Oremus-34.JPG
 
Oremus-35.JPG
Warmth for malo-lactic
Oremus-36.JPG
Essencia
Oremus-37.JPG
Bottle storage crates
Oremus-38.JPG
 
Oremus-39.JPG
 
Oremus-40.JPG
Crate turning machine
Oremus-41.JPG
 
Oremus-42.JPG
 
Oremus-43.JPG
Development at Mad begins!
Oremus-44.JPG
 
Oremus-45.JPG
 
Oremus-46.JPG
 
729 views

[ Calendar - 2008 - November 2008 ] - [ List - 2008 - November 2008 ] - Home